Template Tin Tức Mới Nhất

 Chào các bạn. Hãy cùng Cuộc Sống Giản Đơn 123 học  22 CỤM TỪ ĐI KÈM GIỚI TỪ IN TRONG TIẾNG ANH nhé!

gioi-tu-tieng-Anh

1. To believe in sth/sb: tin tưởng cái gì / vào ai

2. To discourage sb in st: làm ai nản lòng

3. To be engaged in sth: tham dự ,lao vào cuộc

4. To employ in st: sử dụng về cái gì

5. To delight in st: hồ hởi về cái gì

6. To be experienced in st: có kinh nghiệm về cái gì

7. To help sb in st: giúp ai việc gì

8. To include st in st: gộp cái gì vào cái gì

9. To instruct sb in st: chỉ thị ai việc gì

10. To indulge in st: chìm đắm trong cái gì

11. To be honest in st /sb: trung thực với cái gì

12. To be weak in st: yếu trong cái gì

13. To encourage sb in st: cổ vũ khích lệ ai làm cái gì

14. To persist in st: kiên trì trong cái gì

15. To invest st in st: đầu tư cái gì vào cái gì

16. To involved in st: dính líu vào cái gì

17. To be interested in st /doing st: quan tâm cái gì /việc gì

18. To share in st: chia sẻ cái gì

19. To share st with sb in st: chia sẻ cái gì với ai

20. To be deficient in st: thiếu hụt cái gì

21. To be fortunate in st: may mắn trong cái gì

22. To be enter in st: tham dự vào cái gì


Tổng hợp 


***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *