Template Tin Tức Mới Nhất

  Theo báo Dân trí, ngày 21/12/2107, Cơ quan CSST Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị khởi tố ông Trịnh Xuân Thanh về tội tham ô tài sản cùng với 7 bị can khác với số tiền gần 20 tỷ đồng trong thương vụ bán cổ phận tại PVP Lan. Ông Thanh nhận 14 tỷ đồng trong thương vụ này.
  Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), cùng với ông Đinh Mạnh Thắng, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà Dầu khí, Thái Kiều Hương - nguyên phó tổng giám đốc công ty VietSan, , ông Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên tổng giám đốc PVP Land, ông Đào Duy Phong - nguyên chủ tịch HĐQT PVP Land, ông Lê Hòa Bình - chủ tịch HĐQT Công ty 1/5, bà Nguyễn Thị Kim Thoa - cựu kế toán trưởng công ty 1/5, ông Huỳnh Nguyễn Quốc Huy - làm nghề môi giới đã bị cơ quan điều tri đề nghị VKSND Tối ca truy tố tội danh "tham ô tài sản" với số tiền gần 20 tỷ đồng khi bán cổ phần chuyển nhượng lại PVP Land.

  Theo như điều tra, ông Thanh đã thông đồng với bảy đối tượng liên quan, cùng với người môi giới lá ông Huỳnh Nguyễn Quốc Huy, bên cạnh đó có sự giúp sức của Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa, đại diện bên mua là công ty Minh Ngân và Đinh Mạnh Thắng để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương là 34 triệu đồng/m2 đất.

  Sau việc thanh toán hợp đồng này đã tạo ra khoảng chênh lệch giá để các bị can đã chiếm đoạt cổ phần trị giá hơn 87 tỷ đồng của PVP Land (trong đó có tài sản của Nhà nước). Các đối tượng đã chiếm đoạt 49 tỷ đồng trong giá trị tài sản của Nhà nước có trong đó. Trong đó, ông Trịnh Xuân Thanh được chia 14 tỷ đồng, Hùng 20 tỷ, Đinh Mạnh Thắng 5 tỷ, Phong được 10 tỷ, Sinh được 2 tỷ.

  Cơ quan điều tra cho rằng, theo quy chế của PVC, ông , Hùng 20 tỷ, Đinh Mạnh Thắng 5 tỷ là người có quyền quyết định phê duyệt phương án, giá chuyển nhượng cổ phần PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza do người đại diện phần vốn của PVC trình. Bên cạnh đó, ông Thanh còn ký quyết định của PVC chấp thuận chuyển nhượng cổ phần với giá là 34 triệu đồng/m2 đất để cùng các đối tượng chiếm đoạt khoảng chênh lệch giá đã nói.

  Theo như điều tra, ông Thanh đã thú nhận đã nhận lời đề nghị của ông Đinh Mạnh Thắng về việc giúp đỡ, phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza do Phong đang trình lên PVC xin phê duyệt. Sau đó, ông Thanh đã nhận số tiền từ Đinh Mạnh Thắng chuyển do Thái Kiều Hương nhờ chuyển. Sau khi Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, ông Thah mới hoàn trả lại Thắng số tiền trên để trả cho Hương. Theo đánh giá của cơ quan điều tra, PVP Land vẫn bị chiếm đoạt số tài sản trên mặc dù tội phạm như vậy là đã hoàn thành.
  Do đó, bên cơ quan điều tra đã kết luận hành vi của ông Trịnh Xuân Thanh đã phạm vào tội "tham ô tài sản"
                                                                                                      Theo báo Dân trí

ENGLISH NEWS:

Mr. Trinh Xuan Thanh was proposed to prosecute for asset misappropriation of 20 billion

According to Dan Tri, on 21/12/2107, the Ministry of Public Security CSST completed the investigation and proposed to prosecute Mr. Trinh Xuan Thanh for property evasion with 7 other defendants with the amount of nearly 20 VND billion in the sale of shares in PVP Lan. Mr. Thanh received VND14 billion in this deal.

  Trinh Xuan Thanh, former Chairman of PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC), together with Mr. Dinh Manh Thang, former Chairman of Song Da Petroleum JSC, Thai Kieu Huong - former vice general Mr. Nguyen Ngoc Sinh, former general director of PVP Land, Mr. Dao Duy Phong - former Chairman of PVP Land, Mr. Le Hoa Binh - Chairman of the Board of Directors 1/5, Mrs. Nguyen Thi Kim Thoa Huynh Nguyen Quoc Huy, a former chief accountant of the company, was asked by the governing body of the Supreme People's Procuratorate to prosecute "asset embezzlement" in the amount of nearly VND20 billion. Sale of shares of PVP Land.
  According to the investigation, Mr. Thanh has conspired with seven subjects involved, along with brokers leaves Huynh Nguyen Quoc Huy, besides the help of Thai Kieu Huong, Le Hoa Binh, Nguyen Thi Kim Thoa, The representative of the buyer is Minh Ngan and Dinh Manh Thang Company to sign and pay the contract of transferring shares of PVP Land in Xuyen Pacific Company at the equivalent of 34 million VND / m2.
  After the payment of the contract, the arbitrator has created a price difference for the defendants to take over VND 87 billion worth of shares of PVP Land (including state assets). The subjects have appropriated 49 billion VND in the value of state assets in it. In particular, Trinh Xuan Thanh was divided 14 billion, Hung 20 billion, Dinh Manh 5 billion, Phong was 10 billion, Born 2 billion.
  According to the regulations of PVC, he, Hung 20 billion, Dinh Manh Thang 5 billion is the person authorized to approve the plan, the price of transfer of shares PVP Land in Nam Dan Plaza project by people Represented capital portions of PVC submitted. In addition, Mr. Thanh also signed the decision of PVC approval to transfer shares at the price of 34 million m2 of land to the same object appropriated the price difference said.
  According to the investigation, Thanh confessed to receiving the proposal of Mr. Dinh Manh Thang to help and approve the plan to sell shares in Nam Dan Plaza project submitted by Phong to PVC for approval. After that, Thanh received the money from Dinh Manh Thang transferred by Thai Kieu Huong thanks transfer. After investigating the case, Thah returned the money to Huong for payment. According to the investigation agency, PVP Land is still appropriated property despite the fact that such crimes have been completed.
  Therefore, the investigating body has concluded the behavior of Mr. Trinh Xuan Thanh has committed the crime of "embezzlement of property"
                                                                                                      According to Dan Tri

***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *