Template Tin Tức Mới Nhất

Bài luyện đọc và dịch - Bài 14 là một đoạn văn về hai du khác và một chú gấu. Các bạn hãy cùng luyện đọc và dịch nhé!

luyen-doc-va-dich-tieng-Anh-bai-14


LUYỆN ĐỌC VÀ DỊCH TIẾNG ANH - BÀI 14:

𝐓𝐰𝐨 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐬

𝐓𝐰𝐨 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐬𝐮𝐝𝐝𝐞𝐧𝐥𝐲 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐟𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐚 𝐛𝐞𝐚𝐫.
𝐎𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐜𝐤𝐥𝐲 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐛𝐞𝐝 𝐮𝐩 𝐚 𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐫𝐞𝐞.
𝐓𝐡𝐞 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐤𝐧𝐞𝐰 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐫 𝐰𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐡𝐢𝐦 𝐬𝐨 𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐲 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝.
𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐫 𝐜𝐚𝐦𝐞 𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐡𝐢𝐦 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐦𝐞𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐡𝐢𝐬 𝐛𝐨𝐝𝐲.
𝐇𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐡𝐢𝐬 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐝𝐞𝐚𝐝
𝐒𝐨𝐨𝐧𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫, 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐫 𝐰𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐰𝐚𝐲 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐬𝐞𝐬
𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐫 𝐡𝐚𝐝 𝐠𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐰𝐚𝐲, 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐧 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐞𝐜𝐥𝐢𝐦𝐛𝐞𝐝 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐢𝐥𝐚𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬𝐥𝐲 𝐚𝐬𝐤𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐫 𝐡𝐚𝐝 𝐰𝐡𝐢𝐬𝐩𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐡𝐢𝐬 𝐞𝐚𝐫.
" 𝐈𝐭 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 𝐦𝐞", 𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐝, "𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧e 𝐰𝐡𝐨 𝐚𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐝𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫".

BÀI DỊCH: 

 Hai người du khách

Có hai người du khách đang đi với nhau trong rừng thì thình lình gặp một con gấu.
Một người nhanh chân leo lên một cây cao.
Người còn lại thấy là thế nào mình cũng bị tấn công liền nằm lăn ra đất.
Con gấu lại gần và ngửi khắp người.
Anh ta nín thở và giả bộ như đã chết thực sự
 Chẳng bao lâu, con gấu bỏ đi vì gấu không bao giờ đụng đến xác chết.
Khi con gấu đã đi khỏi, người ở trên cây leo xuống và đùa cợt hỏi thăm người bạn mình là gấu đã thầm thì điều gì vào tai anh thế.
“Nó khuyên tôi” người bạn trả lời, “đừng bao giờ làm bạn với một ngườibỏ mình khi gặp nguy hiểm.

Tram Nguyen English Teacher

Từ khóa: luyện đọc và dịch tiếng Anhhọc tiếng Anh, học tiếng Anhtiếng Anh online, hoc tieng Anh, tieng Anh tai nha, tieng Anh, tiếng Anh online, hoc tieng Anh, tieng Anh tai nha, tieng Anh***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *