Template Tin Tức Mới Nhất

Bạn đang học tiếng Trung và muốn giao tiếp tiếng Trung dễ dàng, thuận lợi hơn. Bạn đã từng nghe người bản xứ Trung Quốc nói chuyện với nhau bằng những câu nói nào thường dùng nhất? Hãy cùng học những câu cửa miệng tiếng Trung sau nhé!


cau-cua-mieng-tieng-Trung-khau-ngu

1. 你先请   Nǐ xiān qǐng: Mời chị trước

2. 我就是忍不住   wǒ jiùshì rěn bù zhù: Tôi thật không thể chịu được nữa

3. 别往心里去   bié wǎng xīnlǐ qù: Đừng để tâm

4. 我们该走了    Wǒmen gāi zǒule: Chúng ta phải đi thôi

5. 面对现实吧   miàn duì xiànshí ba: Đối diện sự thật đi

6. 咱们开始干吧   zánmen kāishǐ gàn ba: Chúng ta bắt tay vào làm chứ

7. 我真要累死了   wǒ zhēn yào lèi sǐle: Tôi thật sự mệt chết đi được

8. 我已尽力了   wǒ yǐ jìnlìle: Tôi đã gắng hết sức rồi

9. 真是那样吗   zhēnshi nàyàng ma: Thật là như vậy sao

10. 别跟我耍花招!   bié gēn wǒ shuǎhuāzhāo!: Đừng có giở mánh khóe với tao

11. 我不确切知道   Wǒ bù quèqiè zhīdào: Tôi không biết chắc chắn

12. 我不是跟你开玩笑的   wǒ bùshì gēn nǐ kāiwánxiào de: Tôi không đùa với bạn đâu

13. 太好了,太棒了。   tài hǎole, tài bàngle.: Giỏi quá, cừ quá!

14. 这主意真高明!   Zhè zhǔyì zhēn gāomíng!: Chủ ý này thật cao minh

15. 此话当真?   Cǐ huà dàngzhēn?: Bạn nói thật đây chứ?

16. 你帮了大忙   Nǐ bāngle dàmáng: Bạn đã giúp tôi rất nhiều

17. 我再也肯定不过。   wǒ zài yě kěndìng bùguò.: Tôi không thể chắc chắn được

18. 我支持你。   Wǒ zhīchí nǐ.: Tôi ủng hộ bạn

19. 我身无分文。   Wǒ shēn wú fēn wén.: Tôi không một đồng xu dính túi

20. 请注意!听着!   Qǐng zhùyì! Tīngzhe!: Xin chú ý! Lắng nghe!

21. 你尽管相信好了,尽管放心。   Nǐ jǐnguǎn xiāngxìn hǎole, jǐnguǎn fàngxīn.: Bạn cứ tin tưởng, cứ yên tâm

22. 我一直不太喜欢这东西   Wǒ yīzhí bù tài xǐhuān zhè dōngxī: Tôi vẫn luôn không thích nó

23. 看情况再说   kàn qíngkuàng zàishuō: Để xem tình hình hãy nói

24. 无论如何我还是得谢谢你   wúlùn rúhé wǒ háishì dé xièxiè nǐ: Dù sao tôi vẫn phải cảm ơn bạn

25. 一言为定   Yī yán wéi dìng: Nhất ngôn cửu đỉnh ( giữ lời hứa đấy)

26. 恭喜你,祝贺你。   gōngxǐ nǐ, zhùhè nǐ.


Tổng hợp


***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *